112

„Ideały są jak gwiazdy jeśli nie można ich osiągnąć, to należy się według nich orientować.”