53

„Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.”