O błędach słów kilka

Podstawowy podział błędów językowych wygląda następująco:

1. ZEWNĄTRZJĘZYKOWE

  • ortograficzne – pisownia dużych liter, rozdzielna lub łączna,
  • interpunkcyjne – brak i nadużycia, użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego.

2. WEWNĄTRZJĘZYKOWE

  • stylistyczne – niedostosowanie budowy wypowiedzi do jej funkcji, np. potocyzmy w oficjalnych wystąpieniach, oficjalny styl w potocznych wypowiedziach, niepotrzebna stylizacja językowa,
  • systemowe:
  • gramatyczne – dzielą się na składniowe (związane z konstrukcją zdania – niepoprawne skróty składniowe, złe użycie imiesłowów, równoważników, zaburzenia szyku) i fleksyjne (zły temat, niewłaściwy wzorzec odmiany, nieodmienianie części odmiennych),
  • leksykalne – dzielą się na słownikowe (mylenie znaczeń wyrazów, które podobnie brzmią – np. adaptować / adoptować, użycie słowa w niewłaściwym kontekście – np. nostalgia a tęsknota), frazeologicznie (zmiany w stałych frazach, pleonazmy), słowotwórcze (wybór niewłaściwej podstawy słowotwórczej – np. eurosejm zamiast europarlament),
  • fonetyczne (wymowa wyrazów, redukcja głosek, hiperpoprawność, akcentowanie).
Polub Edytornię na Facebooku 🙂
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes