Kto więzi więźnia?

Odmiana czasownika więzić nie jest łatwa. Przekonajcie się sami.

Najpierw może o ę w tym czasowniku – ę występuje przed głoskami szczelinowymi, zwartymi i zwarto-szczelinowymi. Z to głoska szczelinowa, dlatego mamy ę.

Jeśli zaś chodzi o koniugację, to kłopotliwy jest czas teraźniejszy  w tryb oznajmujący dla 1 os. l.poj (ja) oraz 3 os. l. mn. (oni/one). Zamiast z mamy bowiem tam ż – ja więżę, oni/one więżą. W języku polskim jest trochę takich czasowników, gdzie z wymienia się na ż: mazać, mrozić, kazać, grozić, wiązać, włazić.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwum