Kto więzi więźnia?

Odmiana czasownika więzić nie jest łatwa. Przekonajcie się sami.

Najpierw może o Ä™ w tym czasowniku – Ä™ wystÄ™puje przed gÅ‚oskami szczelinowymi, zwartymi i zwarto-szczelinowymi. Z to gÅ‚oska szczelinowa, dlatego mamy Ä™.

JeÅ›li zaÅ› chodzi o koniugacjÄ™, to kÅ‚opotliwy jest czas teraźniejszy  w tryb oznajmujÄ…cy dla 1 os. l.poj (ja) oraz 3 os. l. mn. (oni/one). Zamiast z mamy bowiem tam ż – ja więżę, oni/one więżą. W jÄ™zyku polskim jest trochÄ™ takich czasowników, gdzie z wymienia siÄ™ na ż: mazać, mrozić, kazać, grozić, wiÄ…zać, wÅ‚azić.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes