Posty w kategorii Prawo autorskie

Punkt ksero

Zaczęła się szkoła i w związku z tym warto się zastanowić, jak to jest z kopiowaniem książek.

WIĘCEJ… »

Jakie prawo narusza plagiat?

Najpierw definicja plagiatu. Jest to termin, z którym w ustawie o prawie autorskim się nie spotykamy. Plagiat to przypisanie sobie autorstwa dzieła innego twórcy i rozpowszechnianie go pod własnym nazwiskiem.

WIĘCEJ… »

Kilka słów o muzyce

Zbliża się sezon ślubny i w związku z tym może pojawić się temat muzyki na weselach. Czy muzyka puszczana z laptopa jest dopuszczalna? Czy DJ może odtwarzać muzykę? A co z orkiestrą?

WIĘCEJ… »

Czy cytat łamie prawa autorskie?

Jak łatwo się domyślić, odpowiedź brzmi nie. Pozostaje jednak pytanie, jak to uzasadnić.

WIĘCEJ… »

Kolejność dziedziczenia autorskich praw majatkowych

W przypadku prawa autorskiego, kolejność dziedziczenia jest inna niż stanowi to prawo spadkowe (ustawowe).

WIĘCEJ… »

Prawa autorskie majątkowe

Prawa autorskie majątkowe (w przeciwieństwie do praw osobistych) są:

  • ograniczone w czasie (wygasają),
  • zbywalne (można je przenieść).

WIĘCEJ… »

Prawa autorskie osobiste

Prawa autorskie osobiste to te prawa, które są:

  • związane tylko z twórcą,
  • niezbywalne (nie można ich przenieść),
  • trwałe (nieograniczone czasowo, nie wygasają).

Oznacza to, że tylko Adam Mickiewicz ma prawo do „Pana Tadeusza” i nie może się zrzec prawa do autorstwa.

WIĘCEJ… »

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiekolwiek postaci.

WIĘCEJ… »

Źródło prawa autorskiego w Polsce

Prawo autorskie jest rodzajem szczególnej ustawy: w większości zawiera przepisy cywilne, a w rozdziale 14 są przepisy karne.

Podstawą prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 (tekst jednolity). Od tamtego czasu pojawiły się jeszcze poprawki do ustawy: z dnia 23 marca 2006, z dnia 9 maja 2007 i z dnia 7 września 2007.

Polub Edytornię na Facebooku 🙂

Archiwum