Posty w kategorii Interpunkcyjny zawrót głowy

Kropka i nawias

Ostatnio mogłam się przekonać, ile trudności może nastręczać kropka i nawias w swoim sąsiedztwie. Zebrałam reguły słownikowe dotyczące znaków interpunkcyjnych i kropki, żeby było łatwiej :-).

WIĘCEJ… »

UX’a czu UX-a?

UX – skrót od User Experience (projektowanie z uwzględnieniem doświadczeń użytkowników) stał się też synonimem specjalisty zajmującego się takim projektowaniem. I jak to z angielskimi słowami bywa, powstał kłopot z deklinacją.

WIĘCEJ… »

Zarówno

W języku polskim występują porównania pararelne (takie, w których człony porównywane są równorzędne). Czy takie porównania piszemy z przecinkiem czy bez?

WIĘCEJ… »

Biało-czerwona?

Pisownia przymiotników złożonych nie jest łatwa. Biało-czerwona piszemy z łącznikiem (ponieważ dana rzecz, np. flaga, jest równocześnie i biała, i czerwona, czyli człony są równorzędne).

WIĘCEJ… »

Idąc ulicą, kupując produkty

Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania budzi problem interpunkcyjny:

Będąc dzieckiem ojciec kupił mi rower – z przecinkiem czy bez?

WIĘCEJ… »

Co w trawie piszczy?

Nie będzie to wpis o zwierzątkach żyjących trawie (choć zapewne jest ich sporo i mogłyby się obrazić za brak zainteresowania), lecz radosne impresje na temat przecinka lub jego braku.

WIĘCEJ… »

itp., itd.

„Między nami po ulicy
Pojedynczo i grupkami
snują się okularnicy
ze skryptami…
I z książkami, z notatkami,
z papierami, z kompleksami
i te pe, i te de, i te pe.”

Fragment „Piosenki o Okularnikach” (słowa Agnieszki Osieckiej) zainspirował mnie do przyjrzenia się skrótom itp. itd. Czy po itp. lub itd. powinien być przecinek?

WIĘCEJ… »

Niż

Niż to… spójnik. Przynajmniej w Edytorni. O niżu demograficznym ani atmosferycznym rozprawiać tu nie będziemy :-).

WIĘCEJ… »

Tym razem (na co wskazuje tytuł) będzie o kropkach trzech, czyli wielokropku. Kiedy stosuje się wielokropek i po co?

WIĘCEJ… »

Cudzysłów

Cudzysłów służy do wyodrębnienia jakiegoś fragmentu tekstu, zazwyczaj jest to cytat lub wyraz (albo grupa wyrazów) użyty w specyficznym kontekście (co to znaczy, będzie wyjaśnione dalej).

Cudzysłowy mamy następujące:

  • apostrofowy „ ” (ewentualnie wariant ” ”)
  • ostrokątny » « albo « »
  • definicyjny

WIĘCEJ… »

Archiwum